Практика

Задания по практики: 

ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 1 КУРСЫ 2020

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 2ТС 2020

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 2ПС, 2ПСа 2020

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 3ПС 2020

ЗАДАНИЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 3ДС 2020

ЗАДАНИЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ 2ДС 2020